O.V.T. staat voor Onvoltooid Verleden Tijd

Omdat gebouwen nooit voltooid zijn, maar door onze ingrepen een nieuwe bestaansfase ingaan.

OVT Architecten zijn gespecialiseerd in restauratie, herbestemming, transformatie en renovatie. Waarbij zoveel mogelijk eigentijdse voorzieningen worden verwerkt in het gebouw, waarbij zo min mogelijk monumentale waarden worden aangetast. Het aandachtsgebied omvat niet alleen kerken, boerderijen, gast- en woonhuizen maar ook torens en openbare gebouwen. De Protestantse binnenstadskerken van Groningen worden tot op heden in hun onderhouds- , vernieuwings- en conserveringsbehoeften begeleid. Ook rekenen we veel particulieren onder onze cliënten.

Bij het maken van een plan dient de eigenheid van het gebouw zoveel mogelijk als uitgangspunt voor de nieuwe functie te dienen. Deze eigenheid dient in gevallen waarbij deze teveel geweld is aangedaan, te worden geherwaardeerd en zo nodig teruggebracht. Begrippen als authenticiteit, identiteit en originaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Het is daarbij zaak het gebouw zijn verhaal, zijn wordingsgeschiedenis, te laten vertellen.

Next

restauratie interieur kerk Harkstede

Stichting Oude Groninger Kerken

De kerk van Harkstede werd vorig jaar juni overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). 

Een jaar later wordt het interieur dat in slechte staat verkeert, gerestaureerd.

(klik voor h...

Next

Kerk Ulrum, Zeerijp en Kropswolde

NAM/ SOGK

Voor een aantal kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken heeft OVT architecten de schade-inventarisatie uitgevoerd en een herstelplan opgesteld.

- Hervormde kerk en toren te Ulrum

- Hervorm...

Next

Opdrachtgevers

De volgende opdrachtgevers zijn u voorgegaan.

Diensten OVT Architecten

Niet alleen het echte bouwkundige voorbereidingswerk maar ook het doen van bouwhistorisch onderzoek en overdracht van de verkregen kennis naar het onderwijs wordt vanuit ons architectenbureau gerealiseerd. Dit zijn onze diensten.

Monumentenadvies

Historische waarden spelen een steeds belangrijker rol in vergunningsprocedures en in het ruimtelijk beleid. Hoe kan ik deze waarden combineren met de...
Lees meer over Monumentenadvies

Bouwhistorisch onderzoek

Bij een grotere verbouwing van een monument kan monumentenzorg van u als eigenaar verlangen dat u eerst een Bouwhistorisch Onderzoek laat uitvoeren....
Lees meer over Bouwhistorisch onderzoek

Bestekken en begrotingen

Wanneer uw plannen zo concreet zijn geworden dat u aannemers wilt gaan benaderen is het van belang goede contractstukken op te stellen. Het definitiev...
Lees meer over Bestekken en begrotingen

Specialistisch onderzoek

O.V.T. Architecten kan u tevens van dienst zijn met diverse onderzoeken: Endoscoopinspectie:Spouwmuren, kruipruimtes en andere moeilijk toegankelij...
Lees meer over Specialistisch onderzoek

Archieven

Naast het zeer omvangrijke archief van OVT architecten zelf beheren wij ook de dossiers van: . Architectenbureau P.L. de Vrieze (1917–1987)...
Lees meer over Archieven

Kleuren meten

Wanneer u de kleur van uw ondergrond wilt weten, kunnen wij deze digitaal voor u bepalen. Het maakt geen verschil of het nu hout-, ijzerwerk of kunsts...
Lees meer over Kleuren meten

Toezicht/ directievoering

Naast de voorbereiding van het bouwproces is OVT ook inzetbaar als toezichthouder op het geldende bestek en de daarin omschreven voorwaarden. Zeker wa...
Lees meer over Toezicht/ directievoering

Aanvraag BRIM-subsidie

Wanneer u in het bezit bent van een pand met een monumentenstatus en u gebruikt het niet als woning, dan biedt de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoe...
Lees meer over Aanvraag BRIM-subsidie

Aanvraag BRRG-subsidie

Bent u de (toekomstige) eigenaar van een rijksmonument in de provincie Groningen en hebt u plannen voor restauratie of herbestemming? Dan komt u missc...
Lees meer over Aanvraag BRRG-subsidie

Restauratieplannen

Als restauratie-architecten kunnen wij u van dienst zijn met het maken van restauratieplannen. Of het nu een kerk, een boerderij, een woonhuis, e...
Lees meer over Restauratieplannen

Architectuur

Of het nu (volledige) nieuwbouw, renovatie, interieurontwerp of restauratie betreft: bij ons gaat de bouwkundige uitwerking hand in hand met een archi...
Lees meer over Architectuur

Bouwkundige uitwerking

Bouwen is goed communiceren. Voordat een aannemer aan de slag kan en weet wat hij moet bouwen zal een restauratieplan of architectonische ontwerp bouw...
Lees meer over Bouwkundige uitwerking

Kunnen wij u van dienst zijn?

Neem gerust contact met ons op, we gaan graag het gesprek met u aan om uw wensen te leren kennen.